• Residencia personas dependientes
  • Residencia personas dependientes
  • Residencia personas dependientes
  • Residencia personas dependientes
  • Residencia personas dependientes
  • Residencia personas dependientes
  • Residencia personas dependientes

Residencia personas dependientes
Mahón. MenorcaStatus: On going (Competition: 1st Prize)
Date: 2018-

Architect:
Antonio González Cordón, Antonio G. Liñán

Team:
Esteban Valencia, Victoria Dragoni

---